Roboty ziemne koszty i ceny

Firma Embud oferuje szeroki zakres wykonywanych prac ziemnych. Mamy doświadczenie związane z wykonywaniem dużych inwestycji w których nadzorowaliśmy i koordynowaliśmy działania innych firm w zakresie robót ziemnych. Nasze realizacje takich prac jak i wystawione nam referencje świadczą o naszej rzetelności. W celu otrzymania przybliżonych kosztów wykonania inwestycji, poznania przybliżonej ceny robót ziemnych i ewentualnych porad związanych z ich wykonaniem zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

* Pola obowiązkowe

Rodzaje wykonywanych robót ziemnych

W ofercie P.P.H.U. Embud znajdują się prace ziemne związane z kształtowaniem terenu takie jak:

 • niwelacja terenu,
 • karczowanie,
 • rekultywacja terenu,
 • wymiana gruntów,
 • skarpowanie,
 • hałdowanie.

W celu przygotowania terenu pod inwestycje oferujemy również:

 • podbudowy pod parkingi, drogi i inne,
 • makroniwelację i profilowanie terenu,
 • wykopy pod prace budowlane, nasypy,
 • wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu,

Zajmujemy się również pracami ziemnymi takimi jak:

 • prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich,
 • odśnieżanie dróg i placów,
 • rozbiórki i wyburzenia,

Roboty ziemne – definicja

Pracami ziemnymi nazywamy wszelkiego rodzaju wydobywanie lub usuwanie naturalnego gruntu. Roboty ziemne dotyczą również przemieszczania jak i kształtowania ziemi. Wszystkie prace tego typu powinny być zgodne z przepisami, wymaganiami jak i wytycznymi danego projektu.

Przykłady prac ziemnych o których mowa to:

 • usuwanie i formowanie gruntów pod budowy budynków mieszkalnych,
 • usuwanie i formowanie gruntów pod budowy budynków użyteczności publicznej,
 • kształtowanie terenu w parkach, ujeżdżalniach czy też podwórek,
 • kształtowanie terenu przy rzekach, kanałach, zbiornikach wodnych,
 • kształtowanie podłoże pod nawierzchnie różnego typu (parkingi, drogi, chodniki itd.),
 • kształtowanie terenu pod budowę instalacji podziemnych.

Takie prace wykonywane są głównie z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, koparek czy też spycharek. W formowaniu terenu wykorzystuje się nie tylko urządzenia mechaniczne, część z prac wykonywana jest ręcznie poprzez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

Porady i bezpieczeństwo robót ziemnych

Prace ziemne powinny być wykonywane przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Prace te z pozoru łatwe w wykonaniu wymagają znajomości norm i przepisów. Wartościowe jest również doświadczenie pracowników wykonujących roboty tego typu. Zatrudniając do wykonania robót ziemnych profesjonalną firmę minimalizujemy szansę na wypadki w trakcie wykonywania prac jak i zwiększamy bezpieczeństwo swoje oraz osób wykonujących te prace.