Nasza firma wykonuje prace ziemne, takie jak:

 • niwelacja terenu,
 • karczowanie,
 • rekultywacja terenu,
 • wymiana gruntów,
 • skarpowanie,
 • hałdowanie,
 • podbudowy pod parkingi,
 • drogi i inne,
 • makroniwelacja i profilowanie terenu,
 • wykopy pod prace budowlane, nasypy,
 • wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu,
 • prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich,
 • odśnieżanie dróg i placów,
 • rozbiórki i wyburzenia,