Oczyszczanie i odmulanie rzek i kanałów

Firma P.P.H.U. Embud oferuje czyszczenie dna rzek i kanałów. Zainteresowanych pracami dotyczącymi odmulania czy też oczyszczania rzek lub kanałów zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego w celu poznania przybliżonych kosztów realizacji.

* Pola obowiązkowe

Czym jest regulacja rzek w Polsce?

Regulacja rzeki i potoków prowadzi do utrzymania optymalnego poziomu wody przy różnego rodzaju pracach budowlanych, ochronę zaludnionych obszarów i gruntów rolnych podczas wiosennych powodzi, wolniejszy ruch osadów rzecznych i płynny przepływ wody w kierunku otworów konstrukcji hydrotechnicznych. Regulacja rzek zmniejsza zagrożenie jakie niesie za sobą niekontrolowany nurt. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki stosowaniu w praktyce dwóch skutecznych metod: regulacji przepływu wody przez budowę zbiorników i regulację aktywności erozyjnej wody w korycie rzeki za pomocą specjalistycznych struktur regulujących. Regulacja kanału rzeki jest sztucznym wzmocnieniem lub ma na celu zmianę kierunku kanału rzeki. Regulacja rzeki może być ogólna, rozciągająca się na całej długości rzeki lub tylko częściowa, gdzie regulacja jest wykonywana tylko wzdłuż odcinków. Niewiele kanałów jest w pełni regulowanych na podstawie ogólnego planu ze względu na znaczne wydatki. Mówi się, że rzeka jest regulowana, jeśli jej kanał został ustabilizowany, to znaczy, jeśli ustalono zgodność między napływem osadu a zdolnością rzeki do transportowania go na całej długości rzeki lub wzdłuż jej odcinków. Regulacja rzeki obejmuje również określone wzmocnienie linii brzegowej. Regulacja rzeki wymaga wielu specjalistycznych urządzeń i niemal nieustannej pracy, aby odniosła ona wymierne korzyści – zarówno dno jak i linia brzegowa rzeki praktycznie cały czas się zmienia – stąd konieczność nieomal nieustannej pracy nad linią brzegową rzek. Do regulacji wykorzystuje się pogłębiarki, spycharki, wywrotki i specjalne pompy szlamowe – to z kolei wymaga pracy licznej ekipy. To naprawdę duże przedsięwzięcie.

Czy oczyszczanie i odmulanie rzek w Polsce przynosi korzyści?

Oczyszczanie i odmulanie rzeki często idzie w parze z regulacją koryta rzeki. Usunięcie mułu i wszelkich przeszkód takich jak np. zbitą i splątaną roślinność, korzenie  i inne przeszkody, które uniemożliwiają wodzie swobodny przepływ ma znaczny wpływ na kierunek kanału rzeki. Usuwanie zatorów i naturalnych tam, które są dziełem bobrów może ochronić mieszkańców i pola przed zalaniem. Oczyszczanie rzek może również obejmować poprawienie stanu rowów melioracyjnych, odmulanie, czyli pozbywanie się zaległych warstw mułu rzecznego. Poprzez usunięcie starego mułu odkładającego się na dnie rzeki, koryto może pomieścić nawet do 40% więcej wody – dzięki temu może nie być nawet konieczne podwyższenie wałów przeciwpowodziowych. Bez oczyszczania i odmulania rzek, utworzone wały mogą nie mieć żadnego zastosowania. Aby uniknąć wylania rzeki z jej koryta trzeba więc zastosować kilka uzupełniających działań – to znacznie podwyższa skuteczność przeciwpowodziową.  Wszystkie czynności są ukierunkowane na ochronę terenów rolnych i mieszkalnych. Chociaż coraz częściej słyszy się głosy sprzeciwu wobec ludzkiej ingerencji w naturalny bieg rzeki – jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, który uchronił wiele miejscowości i plonów przez niszczycielską powodzią. Mając więc na uwadze krytyczne głosy wędkarzy i ekologów a nierzadko bezpieczeństwo dobytku całego życia – regulacja rzek i oczyszczanie rzek i potoków jest najlepszym rozwiązaniem. Odmulanie i oczyszczanie rzek ma również, może nieco mniej istotny, ale równie ważny aspekt turystyczny i rekreacyjny. Dzięki profesjonalnemu oczyszczaniu rzek, kajakarze mogą cieszyć się niczym niezakłóconym spływem. Pozwala to na tworzenie nowych szlaków kajakarskich.

Coraz więcej rzek jest oczyszczana i regulowana. Wpływa to nie tylko na ochronę przeciwpowodziową, ale również gospodarkę – ułatwia transport rzeczny, pozwala na zaopatrywanie w wodę pitną i umożliwia korzystanie z energii wodnej. Zmieniona dynamika przepływu rzeki zmniejsza ryzyko niebezpiecznych powodzi i jednocześnie minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych susz, które zagrażają polskim rolnikom. Inwestycja w oczyszczanie i odmulanie rzek, oraz ich regulację jest jednak warta nadkładu finansowego. W dalszej perspektywie – szybko się zwraca – nie tylko chroni mienie i dorobek życia wielu osób, ale może również pomóc w rozbudowie i rentowności przedsiębiorstwa (ułatwienie spływu, energia wodna itp.). Aby jednak cały proces przeprowadzony był prawidłowo i przede wszystkim bezpiecznie – warto korzystać z usług wyłącznie doświadczonych ekip.

Dlaczego odmulanie rzek i kanałów jest ważne?

Tysiące miast i wsi Polski jest realnie zagrożona okresowym wylewaniem rzek. Z uwagi na dość duży problem powodzi regulacja rzek w Polsce zaczęła być coraz bardziej popularna. Dzięki profesjonalnej regulacji koryta rzeki, oczyszczeniu i odmuleniu jej dna – ludzie zamieszkujący tereny zalewowe mogą spać spokojnie nie martwiąc się o kolejną katastrofę.

Dwa oblicza rzeki

Bogata sieć rzeczna Polski ma dwa oblicza. Pierwszym jest aspekt przyrodniczy. Przy brzegach rzek i mieszkają i żyją różne zwierzęta. Rzeki udostępniają im nie tylko źródło pożywienia, dla niektórych gatunków są też miejscem zamieszkania. Drugim, nieco mniej pozytywnym obliczem rzeki jest zagrożenie jakie może stwarzać dla miejscowości położonych na tzw. terenach zalewowych. Regulacja i oczyszczanie rzek może być swoistą prewencją, która zabezpiecza mieszkańców wspomnianych terenów przed zalaniem – nadal pozostaje ona może nieco kosztowną, ale najskuteczniejszą formą ochrony nie tylko gospodarki, ale również ludzi i ich majątku. Z rzeki można zatem czerpać korzyści, ale trzeba się liczyć z naturalnym zagrożeniem jakie stwarza – szczególnie podczas okresów powodzi.