W ofercie firmy Embud znajdują się prace hydrotechniczne takie jak:

  • regulacja rzek i kanałów,
  • formowanie i umacnianie brzegów,
  • stawianie przepustów i zastawek,
  • kopanie stawów,
  • faszynowanie,
  • remontowanie wałów,
  • wykaszanie trawy przy rzekach, kanałach i na wałach.