• regulacja rzek,
  • kanałów,
  • formowanie umacnianie brzegów,
  • stawianie przepustów,
  • zastawek,
  • kopanie stawów,
  • faszynowanie,
  • remonty wałów,
  • wykaszanie trawy przy rzekach, kanałach, na wałach.